ហួសចិត្ត!! មានត្រឹម ៣ ម៉ឺនរៀលក្នុងកាបូប តែនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះ ស្ទើរបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែ…

នេះជាថ្ងៃទី3របួសបន្ទាប់ពីចោ រឆ​ ក់លេីស្អាពតិចណូពេលយប់អ្នកដែរបានឆ ក់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃ 12/01/2021 9យប់ តេីពួកអ្នកចង់ដឹងពីសម្ថភាពអាការ:របស់ខ្ញុំខ្លះដែរទេ បន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រូវមកទទួលក ម្មដែរអ្នកបានធ្វេីនៅយប់នោះ ចង់ដឹងទេ?😭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របួសខ្ញុំប្រែជាក្រហមក្រម៉ៅ ឡេីងក្រៀមព្រោះតែខ្យល់ត្រជាក់ ជេីងរបស់ខ្ញុំមិនអាចសំយ៉ុងរឺដេីរខ្លួនឯងបានទេ ភ្នែករបស់ខ្ញុំប្រែជាឡេីងក ក់ឈា មខាងក្នុង ស្មារដៃខាងស្តាំរបស់ខ្ញុំមិនអាចលេីករួចដូចធម្មតាទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រហាយឈឺចា ប់គ្រប់កន្លែង ចាក់ថ្នាំផ្សះមួយថ្ងៃ2ដង ចាក់ហេីយខ្ញុំមិនអាចធ្វេីច ល័ នាពី1-2ម៉ោងព្រោះថ្នាំចុ កណាស់ ខ្ញុំត្រូវបង់លុយចូលម៉ាសុីនស្គេ នឆ្អឹងរា ងកា យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំត្រូវបង់លុយទៀតដេីម្បីចូលម៉ាសុីនស្គេនក្បាល តែខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ថាការស្គេនខ្លួននឹងក្បាលខ្ញុំអាចធ្វេីអោយរាងកាយខ្ញុំចុះខ្សោយហេីយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំដូចគេនិយាយដែររឺក៏ទេ😭😭😭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្តាយនឹងបងស្រីខ្ញុំត្រូវត្រៀមកំលាំងគ្រប់ពេលដេីម្បីមេីលថែខ្ញុំបម្រេីខ្ញុំ លេីខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកឆ្អេះឆ្អាបរបស់ខ្ញុំ😭នៅមានម្នាក់ទៀតដែរជាដង្ហេីមរបស់ខ្ញុំនោះគឺក្មួយស្រីអាយុ2ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់ខ្ញុំៗក៏ត្រូវយកគាត់មកមន្ទីពេទ្យដែរពោពេញដោយជំងឺមកជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះទឹកចឹត្តជាប៉ាដែរស្រលាញ់កូនលេីសជីវិត តែមិនបានឃេីញកូនផ្ទាល់ភ្នែកមេីលថែកូនផ្ទាល់ដៃ ដោយសារតែនៅឆ្ងាយរវល់ បានត្រឹមបារម្ភ៍គិតកូនពីចំម្ងាយទ្រូងស្ទេីលធ្លាយអស់ហេីយ😞🙏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកពេញចឹត្តទេអ្វីដែរអ្នកធ្វេីពិតជាអស្ចរ្យាខ្លាំងណាស់👏😐អ្នកមានក្តីសុខទេពេលអ្នកធ្វេីអោយខ្ញុំនៅស្ងៀមៗបែបនេះ😢
អ្នកកេីតភាពអាត្មានិយមព្រោះតែលុយមែនទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់បានលុយណាស់ឫ ធ្វេីអោយខ្ញុំទៅសភាពដេីមវិញទៅ ខ្ញុំខ្លាច ខ្ញុំឈឺ ខ្ញុំមិនចង់ចូលម៉ាសុីនស្គេន ខ្ញុំមិនចង់នៅស្ងៀមៗបែបនេះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនចង់អោយប៉ាម៉ាក់បងស្រីបងប្អួនផ្សេងទៀតនឹងមិត្តខ្ញុំគ្រប់គ្នាបារម្ភ៍ពីខ្ញុំទេ ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឈឺខ្ញុំចង់ទៅធ្វេីការរកលុយដេីម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំដូចមុន🙏😞

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

The post ហួសចិត្ត!! មានត្រឹម ៣ ម៉ឺនរៀលក្នុងកាបូប តែនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះ ស្ទើរបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែ… appeared first on ចែកចាយ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *