199,000 

Với gói Realcard Basic bạn nhận được:

  • Một danh thiếp kỹ thuật số Realcard tích hợp chip NFC
  • In theo mẫu mặc định của Realcard, in tên và chức danh kèm theo QR code ở mặt sau của thẻ
  • Sẽ được cung cấp một liên kết vào thẻ NFC của mình để thay đổi thông
  • Được tặng kèm theo ứng Realcore standard giúp quản lý thông tin Realcard, quản lý dữ liệu khách hàng.
Go top